Voedselpakketten

Door het Coronavirus wordt ook Kenia hard getroffen. Helaas hebben ze daar een ander politiek klimaat en geen vangnet van sociale zekerheid.

Wat wij nu horen van onze fieldworkers:

  • Mensen mogen niet meer de straat op, alleen voor het kopen van eten.
  • De fieldworkers mogen de gezinnen niet meer bezoeken en kunnen ze niet meer ontvangen op kantoor.
  • Mensen die bijvoorbeeld hun geld via markten verdienen, hebben nu geen inkomsten omdat de markten niet doorgaan.

De fieldworkers hebben dan ook dringend verzocht om extra acute hulp door het aanbieden van voedselpakketten aan de gezinnen die dit nodig hebben om te kunnen overleven.

In samenwerking met Marloes Morara-Herber, één van de oprichters van Why Not hebben we een actie opgezet en wij hopen van harte dat u hieraan wil meedoen. (zie hieronder haar oproep via Facebook)

Vanuit twee distributiepunten worden voedselpakketten verstrekt, waar ouders het op kunnen halen. Een pakket kost € 8 euro en we hopen met deze actie zo’n 200 gezinnen te kunnen helpen.

Dit pakket zorgt dat één gezin in Kenia, dat vanuit Why Not wordt ondersteund in verband met hun kind dat een beperking heeft, de komende twee weken kan overleven.

  • Maak een verschil
  • Doneren kan via onze webshop met Ideal
  • De hulp komt direct zonder onkosten bij een gezin.

Hoe werkt het?

  • Kies en betaal via de winkelwagen.
  • Meerdere pakketten kiezen kan.
  • Maakt u liever geld over dat kan natuurlijk ook op banknummer: NL48 RABO 0132 6765 67 t.n.v. stichting Why Not.