Anchor Muyaya

Anchor is geboren in een gezin met 3 kinderen. Kort na zijn geboorte kreeg hij Gele Koorts en is nooit helemaal genezen. Hij heeft cerebrale parese, ook wel spasticiteit genoemd. Het is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door motorische stoornissen (onder andere spasmes en krampachtig bewegen). Een intellectuele achterstand en epileptische aanvallen komen ook vaak voor. Anchor word maandelijks door de kinderarts gezien, gebruikt medicatie en krijgt wekelijks fysiotherapie. Zijn moeder heeft een training gevolgd, zodat zij de oefeningen van de fysio ook thuis kan doen.

Why Not maakt het mogelijk dat Anchor de medische zorg krijgt die nodig is.