Familie ondersteunen

Donation Goal For This Project is
0% Donated/€ To Go

De ouders van kinderen met een beperking in het Why Not programma leven onder de armoedegrens. Door de zorg voor hun kind kunnen ze moeilijk aan inkomsten komen. Why Not biedt aan deze gezinnen, in samenwerking met the Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK), een beter leven door middel van microfinanciering.

Why Not steunt en traint deze ouders om spaargroepen te vormen, waarmee zij in inkomsten kunnen voorzien om op die manier hun levensstandaard te verbeteren. Op dit moment zijn er zes groepen geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid, sport en sociale diensten.

De groepen genereren hun inkomsten uit landbouw en het maken van schoonmaakmiddelen. Met behulp van Tosheka Textile zijn de groepen in staat gesteld om training te volgen over het maken van handtassen door het recyclen van plastic tasjes. Door het verkopen van de tassen en het milieu te respecteren kunnen deze ouders nu voorzien in hun levensonderhoud.

Voor de jongeren die klaar zijn met school of die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, heeft Why Not een alternatief. Samen zoeken naar een geschikt beroep en het bieden van microfinanciering voor de jongeren om zo zelfvoorzienend te worden.

De organisatie ondersteunt de groepen door:

  • advies en counseling te bieden over de groepsactiviteiten;
  • het organiseren van groepstrainingen om de leden kennis en vaardigheden te leren over hoe ze een bedrijf kunnen starten;
  • het doen van follow-ups waarin mensen advies en begeleiding krijgen op gebieden waarop ze kunnen verbeteren zodat ze kunnen groeien en zich verder kunnen ontwikkelen;
  • ze met de microfinanciering-instanties in contact te brengen, waardoor ze in staat worden gesteld om toegang te krijgen tot financiële middelen voor het starten van bedrijven of om bestaande bedrijven te verbeteren.