Bestuurslid

Stichting Why Not biedt toekomst aan kinderen met een beperking in Kenia. Zit jij vol ideeën en ben je een enthousiaste netwerker? Heb je de ambitie om Why Not naar een hoger niveau te tillen? Wij zoeken een initiatiefrijk en daadkrachtig bestuurslid die ons team komt versterken.

Stichting Why Not
Wat in 2010 is begonnen als een vrijwilligersproject is inmiddels uitgegroeid tot een Nederlandse én Keniaanse stichting die zich richten op de uitvoering van diverse duurzame projecten. Why Not heeft als missie gelijke kansen te creëren voor Keniaanse kinderen met een beperking. In Kenia is het niet vanzelfsprekend dat kinderen met een ‘imperfection’ gezien en geaccepteerd worden. Daarom zet Why Not zich in om de sociaal maatschappelijke status van deze kinderen te vergroten. Hierdoor kunnen ook zij ontwikkelen en opgroeien tot zelfstandige mensen die bijdragen aan de samenleving.
Middels sponsorouderschappen en het organiseren van evenementen en andere acties haalt Why Not de nodige financiering op. De fieldworkers in Kenia zorgen ervoor dat de kinderen binnen ons programma passende hulp ontvangen.

Jouw rol
Why Not is een organisatie die een transitie heeft doorgemaakt van een start-up naar een duurzame stichting. Middels een professionaliseringslag heeft Why Not het afgelopen jaar een vernieuwde branding gekregen, meer sponsoractiviteiten georganiseerd en het aantal leden uitgebreid. Momenteel wordt de stichting aangestuurd door vier bestuursleden:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Fondsenwerver

Dit team willen we uitbreiden met een vijfde bestuurslid: een bruggenbouwer/verbinder. Iemand die zaken voor elkaar wil krijgen en ideeën omzet in acties. Wanneer nieuwe activiteiten worden bedacht ben jij diegene die deze uitwerkt, de projecten opzet en coördineert. Je activeert de bestaande (en mogelijke nieuwe) vrijwilligers en de raad van advies en daagt hen uit hun netwerk te mobiliseren.

Je vormt onderdeel van een gedreven en enthousiast team vrijwilligers die verspreid door Nederland een bijdrage levert aan de mooie missie van Why Not. Als bestuurslid neem je deel aan 4 tot 6 bestuursvergaderingen en 2 bijeenkomsten van de raad van advies per jaar. In totaal ben je 10-15 uur per maand bezig met de uitvoering van jouw taken. We verwachten dat je voor minimaal 2 jaar een commitment met Why Not wil aangaan, zodat we als team focus kunnen leggen op de verdere professionalisering van de stichting. Als je wil, kun je voor jezelf een proeftijd hanteren.

Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met onze visie en doelstelling; het vergroten van de kansen van beperkte kinderen in Kenia. Het behoort altijd tot de mogelijkheid om een reis naar Kenia te maken en te leren van onze fieldworkers. Zo kan je nog meer betrokkenheid creëren door zelf te zien en te ervaren waar de stichting zich voor inzet.
Why Not is een ABNI-stichting en dat maakt dat je als vrijwilliger aanspraak kan maken op een reiskostentegemoetkoming. Dit kan je opgeven bij de belastingdienst tot maximaal €1.500,-.

Word jij onze nieuwe bestuurslid? Voor vragen en verdere informatie kan je contact opnemen met Wendy Severs (06 52 37 10 31 of info@whynotkenya.org). 

Why Not… Start today?