ANBI

ANBI
Stichting Why Not heeft de ANBI status. Daarom zijn wij verplicht de volgende zaken met u te delen op deze website:

Hieronder staat de informatie of een verwijzing naar informatie die inzicht geeft in de werkwijze en de resultaten van Stichting Why Not.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u graag naar ons jaarverslag